คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
May 15, 2018
The Chinese University of Hong Kong ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ณ วิทย์ฯกีฬา ม.มหิดล
May 15, 2018

โครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องดื่มรำข้าวพรีเมี่ยมชนิดผงและชนิดของเหลว”

choco09

วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และสาธิตขั้นตอนและวิธีการทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ  ในโครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องดื่มรำข้าวพรีเมี่ยมชนิดผงและชนิดของเหลว” โดยมี ผศ.ดร.พรชัย บำรุงศรี และทีมงานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ESR) ร่วมทำกิจกรรม เพื่อส่งเสริมชุมชนในพื้นที่เป้าหมายให้เกิดความยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “พ่อหลวงรัชกาลที่ ๙”

โครงการดังกล่าว ได้ถ่ายทอดความรู้การทำเครื่องดื่มรำข้าวชนิดของเหลวเข้มข้น รส Choco-Caramel และเครื่องดื่มรำข้าวชนิดผงสำเร็จรูป 3 in1 ให้กับชุมชนคลองโยง ผู้ปกครอง คุณครู และนักเรียนของโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เป็นการส่งเสริมสุขภาพชุมชนและสร้างอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จากความร่วมมือจากทั้ง 3 สถาบัน ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล  สหกรณ์บ้านคลองโยง และรร.บ้านคลองสว่างอารมณ์ ซึ่งได้ทำ MOU และเตรียมการ Start Up เพื่อผลิตจริงเป็นรายได้ของโรงเรียนต่อไป

เครื่องดื่มรำข้าวพรีเมี่ยมชนิดของเหลวเข้มข้น รส Choco-Caramel และเครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผง 3 in 1 รสกาแฟ กระบวนการผลิตเครื่องดื่มนี้ไม่มีการใส่สารกันบูด แต่ใช้เทคโนโลยีการสเตอไรส์ในการฆ่าเขื้อจุลินทรีย์ จึงเป็นการถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่การผลิตได้จริง ขนาดครอบครัวหรือวิสาหกิจชุมชน เครื่องดื่มถูกบรรจุในขวดแก้วขนาด 50 ซีซี ทำการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์แบบสเตอไรส์หลังเสร็จสิ้นการบรรจุ ทำให้ shelf life เครื่องดื่มยืนยาวขึ้นโดยไม่ต้องเก็บใส่ตู้เย็น และขวดแก้วสามารถใช้ได้หลายครั้ง จึงเป็นการช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก ซึ่งพลาสติกไม่ย่อยสลายโดยวิธีทางธรรมชาติ และเป็นสารก่อมะเร็ง

Recent post