โครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องดื่มรำข้าวพรีเมี่ยมชนิดผงและชนิดของเหลว”
May 15, 2018
คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในการประกวด “FUSION 2018”
May 16, 2018

The Chinese University of Hong Kong ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ณ วิทย์ฯกีฬา ม.มหิดล

hongkong5

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ผศ.ดร.อมรพันธ์ อัจจิมาพร รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา และผศ.ดร.เมตตา ปิ่นทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ให้การต้อนรับ Prof. Stephen Heung-Sang Wong, Professor & Chairman และ AssocProf. Cindy Hui-Ping Sit, Associate Dean for Undergraduate Studies จาก Department of Sports Science and Physical Education, Faculty of Education, The Chinese University of Hong Kong ณ ห้องประชุม VIP วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยมีวัตถุประสงค์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอง และหารือความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาซึ่งกันและกัน

Recent post