โครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องดื่มรำข้างพรีเมี่ยมชนิดผงและชนิดของเหลว”
May 15, 2018
คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในการประกวด “FUSION 2018”
May 16, 2018

College of Sports Science and Technology, Mahidol University Welcomes The Chinese University of Hong Kong

hongkong5

On Friday, 11th May 2018, Asst. Prof. Amornpan Ajjimaporn, Deputy Dean, Postgraduate Studies and Asst. Prof. Metta Pinthong, Deputy Dean, Research and Academic Affairs welcomed Prof. Stephen Heung-Sang Wong, Professor and Chairman, and Assoc. Prof. Cindy Hui-Ping Sit, Associate Dean for Undergraduate Studies from Department of Sports Science and Physical Education, Faculty of Education, The Chinese University of Hong Kong, at College of Sports Science and Technology, Mahidol University.

The purpose of the visit was to explore potential student exchange, research collaboration and scholarship opportunities in Hong Kong.

Recent post