มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมภาคีเครือข่ายด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะของมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2564
August 13, 2021
ผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการ ASEAN-KOREA YOUTH SUMMIT 2021
August 16, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเเนะนําโครงการ และแนวทางการเป็น Mentor ในโครงการ“บ่มเพาะความเป็นเลิศทางอาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล”

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวรายละเอียดของโครงการ และแนวทางการเป็น Mentor ในโครงการ “บ่มเพาะความเป็นเลิศทางอาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล” MU Career Advancement Program : Capture Future Together หรือ MUCAP ซึ่ง กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท เอ็ดไวซอรี่ จํากัด จัดขึ้น โดยมี ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดล จากบริษัทชั้นนำ และหลากหลายอุตสาหกรรมทั้ง ธุรกิจ วิทยาศาสตร์ สุขภาพ กีฬา ดนตรี จำนวน 16 คน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อร่วมเป็น Mentor แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ในโอกาสนี้ คุณวีรพล วีระโชติวศิน ผู้จัดการโครงการ และ CEO บริษัท เอ็ดไวซอรี่ จํากัด และทีมงาน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในบทบาทของ Mentor การสร้างเครือข่าย และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ซักถาม ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

MUCAP เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ในการสร้างบัณฑิตที่สามารถแข่งขัน และมีความพร้อมในการประกอบอาชีพตามเป้าหมายของแต่ละคนได้ อีกทั้ง เป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยการทำกิจกรรมร่วมกัน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แบ่งปันไอเดีย การ Workshop ทดลองลงมือทำจริงในสาขาที่สนใจ กระตุ้นการตื่นตัว กระตุ้นความสนใจ เกิดแนวคิด และสามารถนำไปต่อยอดให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ ทั้งนี้ โครงการฯ ได้เริ่มเปิดรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 32 คน โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://bit.ly/MUCAP2021_Interest ตั้งแต่วันนี้ – 22 สิงหาคม 2564 และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : WE Boost Up