สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล รับมอบเงินบริจาค เพื่อโครงการจัดทำ “หอเกียรติยศและแรงบันดาลใจ นิตยา คชภักดี” และ “จัดตั้งมูลนิธิ นิตยา-นัยพินิจ คชภักดี เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว”
June 9, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จัดงานเสวนาออนไลน์หัวข้อ Circular Economy & Sustainability for Higher Education
June 9, 2021

เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย บรรยายพิเศษในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล

0B3F6215-10BA-4A4F-867A-0115C0017B68

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ H.E. Lorenzo Galanti เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย ในโอกาสบรรยายพิเศษผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อ “ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับสถาบันอุดมศึกษาอิตาลี” รวมทั้ง โอกาสทางการศึกษาต่อและการทำวิจัย ณ ประเทศอิตาลี ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 11/2564 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผู้สนใจสามารถชมการบรรยายพิเศษจาก H.E. Lorenzo Galanti เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง Facebook Page: Mahidol University

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต้องการติดตามวีดีโอย้อนหลังของกิจกรรมดังกล่าว สามารถรับชมผ่านทางเว็บไซต์ MUx ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป