มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม AppliedHE™ RankometeRankomr World University Rankings Simplified
January 27, 2021
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเเนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
January 29, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ปี 2564

meet4

วันที่ 28 มกราคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ปี 2564 เพื่อขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 8/2564 โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุม โดยมีการติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งปัจจุบันจังหวัดนครปฐมไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ พร้อมทั้ง รับฟังการดำเนินงานของคณะทำงานฝ่ายต่างๆ  ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม