คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมระบบรางเยอรมัน-ไทย จัดสัมมนาวิชาการ GTRA Workshop ครั้งที่ 6 พร้อมกระทรวงคมนาคม ลงนามต่ออายุความร่วมมือไทย-เยอรมัน (JDI)
December 2, 2021
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
December 3, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “ถังขยะอัจฉริยะ” (Circular Bin) สำหรับใช้บนแพลตฟอร์มแอพพลิเคชัน “กรีนทูเก็ท”(Green2Get)

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ถังขยะอัจฉริยะ” (Circular Bin) สำหรับใช้บนแพลตฟอร์มแอพพลิเคชั่น “กรีนทูเก็ท” (Green2Get) โดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัย 7 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ เพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป เปิดตัวแอพพลิเคชัน “กรีนทูเก็ท” (Green2Get) แพลตฟอร์มการจัดการขยะออนไลน์สำหรับผู้บริโภค ในการช่วยคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องและสะดวกสบายขึ้น ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสแกนบาร์โค้ดสินค้าเพื่อระบุวัสดุของสินค้าและแยกทิ้งได้อย่างถูกต้องตามประเภทของขยะ และร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจการแยกขยะอย่างถูกวิธีควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการสานต่อแนวคิด “ปลูกจิตสำนึกเพื่อสิ่งแวดล้อม” ในการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม และนำขยะพลาสติกเข้าสู่กระบวนการตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy อย่างยั่งยืน ณ ห้อง SWAN LAKE ชั้น 1 อาคารปัญญธารา ธาราปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ