คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA Visit) คณะเทคนิคการแพทย์
October 7, 2020
พิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
October 8, 2020

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จัดเสวนาวิชาการสาธารณะ “การเยียวยาเด็กที่ได้ผลกระทบจากความรุนแรง”

S__4956191

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการสาธารณะ ในหัวข้อเรื่อง การเยียวยาเด็กที่ได้ผลกระทบจากความรุนแรงโดยมีวิทยากรที่ให้ความรู้ 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ ได้พูดถึงความรุนแรงต่อเด็ก : ปัญหาและการรับมือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงแก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการคลินิกและศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย พูดถึงประเด็น การดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง และ คุณครูบุษยรัต ซื่อดี รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งพูดถึงประเด็น ศูนย์สมานใจ : ประสบการณ์การรับมือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง ดำเนินรายการโดยอาจารย์ ธาม เชื้อสถาปนศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนนโยบายและสื่อสารสาธารณะ ซึ่งจัดการเสวนาวิชาการออนไลน์ผ่าน Zoom application และ เผยแพร่ผ่าน FB live NICFD เพื่อให้ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง เป็นแนวทางในการดูแลเด็กในเหตุการณ์ในปัจจุบัน ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา