มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมหารือในการจัดงาน Osaka University Partner Summit
November 25, 2020
กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ASEAN-Korea Youth Summit 2020 สำหรับผู้แทนนักศึกษาจากประเทศไทย
November 25, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน “QS APPLE 2020 Virtual Conference and Exhibition”

002

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน QS APPLE 2020 Virtual Conference and Exhibition” ผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ New Global Partnerships for Resilience and Climate Action” โดยมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2563

ในโอกาสนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังในหัวข้อ VIP Roundtable on Resilience in Higher Education Institutions Post-COVID” โดยมี Prof. Ir. Nizam, M.Sc., Ph.D. IPM., ASEAN Eng., Director General of Higher Education, Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia และ Prof. Juhani Soini, Vice Rector, Turku University of Applied Sciences ประเทศฟินแลนด์ เป็นวิทยากร