ม.มหิดล จัดประชุมนโยบายและแผนการดำเนินการสนับสนุน งานวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
December 29, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
December 30, 2020

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

1609300590552_copy_1024x684

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะฯ ตามข้อตลงในปีงบประมาณ 2563 ถึงปัจจุบัน พร้อมรับข้อเสนอแนะการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 ณ ประชุม 515 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา