กองบริหารงานวิจัย ม.มหิดล จัดอบรม “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 6
December 15, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Southern Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย ร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์การเกษตร
December 15, 2020

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการนานาชาติเวชศาสตร์เขตร้อน Joint International Tropical Medicine Meeting 2020 (JITMM Virtual 2020)

S__62201866

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการนานาชาติเวชศาสตร์เขตร้อน Joint International Tropical Medicine Meeting 2020 (JITMM Virtual 2020) หัวข้อ “Tropical Disease Control amid the COVID-19 Pandemic” ซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการฯ JITMM Virtual 2020 กล่าวรายงาน

ในโอกาสนี้ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจาก ดร.ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) เป็นองค์ปาฐกในช่วงปาฐกถาจำลอง-ตระหนักจิต หะริณสุต ครั้งที่ 25 (The 25th Chamlong-Tranakchit Harinasuta Lecture) โดยมี ศาสตราจารย์วิจัย ดร.เจตสุมน ประจำศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะรองประธานคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการฯ เป็นผู้กล่าวแนะนำองค์ปาฐก และ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิโคลัส เดย์ ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งในปี 2563  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการประชุมออนไลน์เต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก ในหัวข้อดังกล่าว ระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563