คณะกรรมการอำนวยการโครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เข้ากราบถวายสักการะ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ประธานสนองงานในสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
August 29, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลผลงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดีเด่น (DMSc Award) ประจำปี 2563 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
August 31, 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานคล้ายวันครบรอบ 30 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1598699004729_copy_1024x682

วันที่ 28 สิงหาคม 2563   ผู้ช่วยศาสตราจารย์    ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วย ผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 30 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานจัดงานและให้การต้อนรับ ณ ห้องผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน R-6450 อาคาร 3 (ตึกแดง) คณะวิศวกรรมศาสตร์

ในช่วงเช้า มีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มาทำพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล มีการบรรยายธรรมในหัวข้อ “เพิ่มพลังบวกให้ชีวิต เติมพลังความคิดเสริมจิตใจ ในการทำงานและการดำเนินชีวิตด้วยธรรมะ ในยุคดิจิทัล” จาก พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต นอกจากนี้ยังมี พิธีมอบรางวัลให้แก่บุคลากรของคณะที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ หลายรางวัล พร้อมทั้งมีการเปิดตัวโลโก้ 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และปิดท้ายด้วยกิจกรรมสานสัมพันธ์ Social Distancing Concert ในธีม On The Rock ในช่วงเย็นด้วย