คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
November 20, 2019
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
November 20, 2019

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. รายการ MU Link
      1.1 ตอน  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร@มหิดล

2. รายการ ฉายแวว
      2.1 ตอน App ไทย ไป App โลก
      2.2 ตอน Beamify แชตไม่ง้อเน็ต

      2.3 ตอน  เกม : เดิน : เล่น
      2.4 ตอน ใช้หูเล่นเกมส์
      2.5 ตอน MU Smart Bin ถังขยะอัจฉริยะ

3. รายการคลิป MU
      3.1 ตอน ธุรกรรมออนไลน์
      3.2 ตอน ความลับ Pokemon Go

4. รายการ A Life @Mahidol
      4.1 ตอน  IT Services for Students

5. รายการ MU Link International Program
      5.1 ตอน Information and Communication Technology (International Program) at Mahidol University, Thailand

6. รายการ Nous Space
      6.1 ตอน ทำรายงานแบบเทพ ๆ โดยใช้คีย์ลัด Microsoft Word
      6.2 ตอน นำเสนองานแบบมือโปร โดยใช้คีย์ลัด PowerPoint

7. รายการปัญญาของแผ่นดิน
      7.1 ตอน ปัญญาอนาคต

8. รายการ Research Impact
      8.1 ตอน The Intelligent Virtual Training Environment for Dental Surgery
      8.2 ตอน Toward Virtual Stress Inoculation Training of Emergency Healthcare Personnel