คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
November 20, 2019
โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
November 20, 2019

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. รายการ MU Link
      1.1 ตอน  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร@มหิดล

2. รายการ ฉายแวว
      2.1 ตอน App ไทย ไป App โลก
      2.2 ตอน Beamify แชตไม่ง้อเน็ต

      2.3 ตอน  เกม : เดิน : เล่น
      2.4 ตอน ใช้หูเล่นเกมส์
      2.5 ตอน MU Smart Bin ถังขยะอัจฉริยะ

3. รายการคลิป MU
      3.1 ตอน ธุรกรรมออนไลน์
      3.2 ตอน ความลับ Pokemon Go

4. รายการ A Life @Mahidol
      4.1 ตอน  IT Services for Students

5. รายการ MU Link International Program
      5.1 ตอน Information and Communication Technology (International Program) at Mahidol University, Thailand
      5.2 ตอน Bachelor of Science Program in ICT “Core Tracks” Faculty of Information and Communication Technology, Mahidol University
      5.3 ตอน Bachelor of Science Program in ICT “Applied Tracks” Faculty of Information and Communication Technology, Mahidol University
      5.4 ตอน What do we need to be a startup?
      5.5 ตอน How to become a chatbot developer?
      5.6 ตอน What does a Chief Technology Officer (CTO) do?
      5.7 ตอน What does a game designer do?

6. รายการ Nous Space
      6.1 ตอน ทำรายงานแบบเทพ ๆ โดยใช้คีย์ลัด Microsoft Word
      6.2 ตอน นำเสนองานแบบมือโปร โดยใช้คีย์ลัด PowerPoint
      6.3 ตอน เทคนิคขั้นเทพ Microsoft Excel
      6.4 ตอน We Mahidol Application App ของเด็กมหิดล
      6.5 ตอน เรียน + ประชุมออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams
      6.6 ตอน วิธีใช้ Microsoft PowerPoint ทำ Motion Graphic
      6.7 ตอน 5 วิธี ปกป้องความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน์
      6.8 ตอน สร้าง Dashboard โดยใช้ Microsoft Excel
      6.9 ตอน Q&A ตอบคอมเมนต์ Word, Excel และ PowerPoint
      6.10 ตอน วิธีตั้ง Password ให้ปลอดภัย
      6.11 ตอน Excel ขั้นเทพ การใช้ Macro / VBA
      6.12 ตอน ฟีเจอร์เด็ด Google Drive
      6.13 ตอน วิธีเช็ก URL ของเว็บไซต์ให้ปลอดภัย
      6.14 ตอน ทำ Resume หรือทำ CV ด้วย Microsoft Word
      6.15 ตอน รวมคีย์ลัด Ctrl + A-Z ใน Microsoft Word รู้ไว้ ใช้งานคล่อง!
      6.16 ตอน เทคนิคในการจัดการ E-mail
      6.17 ตอน ทำ 3D Model ง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม Paint 3D
      6.18 ตอน เทคนิคการทำ Mail Merge ง่าย ๆ ด้วย Microsoft Word

7. รายการปัญญาของแผ่นดิน
      7.1 ตอน ปัญญาอนาคต

8. รายการ Research Impact
      8.1 ตอน The Intelligent Virtual Training Environment for Dental Surgery
      8.2 ตอน Toward Virtual Stress Inoculation Training of Emergency Healthcare Personnel
      8.3 ตอน Large scale detailed mapping of dengue vector breeding sites from geo-tagged images
      8.4 ตอน Understanding the Role of Human Mobility in Malaria Transmission
      8.5 ตอน Classification of Thai Rice-Grain Images Using Mask R-CNN and Transfer Learning
      8.6 ตอน Cybersecurity : Red Team – Detecting The Weakness
      8.7 ตอน Cybersecurity : Blue Team – A System for Preventing IoT Device Attacks

9. รายการเรียนมหิดลเป็นยังไง
      9.1 ตอน เรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นยังไง
      9.2 ตอน เรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นยังไง Q&A

10. รายการอาชีพนี้ทำอะไร
      10.1 ตอน ERP System Consultant อาชีพนี้ทำอะไร
      10.2 ตอน ERP System Consultant อาชีพนี้ทำอะไร Q&A
      10.3 ตอน Infographic Creative อาชีพนี้ทำอะไร
      10.4 ตอน Infographic Creative อาชีพนี้ทำอะไร Q&A
      10.5 ตอน AI Chatbot Developer อาชีพนี้ทำอะไร
      10.6 ตอน AI Chatbot Developer อาชีพนี้ทำอะไร Q&A
      10.7 ตอน QA Engineer อาชีพนี้ทำอะไร
      10.8 ตอน สายงาน ICT ใน Agoda อาชีพนี้ทำอะไร Q&A
      10.9 ตอน Software Engineer อาชีพนี้ทำอะไร
      10.10 ตอน สายงาน ICT ใน LINE ประเทศไทย อาชีพนี้ทำอะไร Q&A