คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
November 20, 2019
คณะศิลปศาสตร์
November 20, 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1. รายการคลิป MU
      1.1 ตอน เปลี่ยนพิการให้เท่าเทียม
      1.2 ตอน มือถือระเบิด : แบตเสื่อม แบตบวม
      1.3 ตอน มือถือระเบิด : ชาร์จไป เล่นไป
      1.4 ตอน 5 ข้อต้องรู้ รถยนต์ปลอดภัยช่วงน้ำท่วม

2. รายการ Healthy Fine Day
     
2.1 ตอน ลดเค็ม ลดโรค (Variety)

3. รายการปัญญาของแผ่นดิน
     3.1 ตอน  นักสร้างหุ่นยนต์
     3.2 ตอน UVC BUSTER แขนกลวัดพลังงานจากรังสีช่วยบุคลากรทางการแพทย์
     3.3 ตอน หุ่นยนต์ Wastie – Foodie ป้องกันการสัมผัสเชื้อ
     3.4 ตอน AI-Immunizer หุ่นยนต์ทดสอบภูมิคุ้มกันอัจฉริยะ
     3.5 ตอน DoctoSight หุ่นยนต์แพทย์อัจฉริยะ

     3.6 ตอน แนวทางลดผลกระทบจากฝุ่น PM2.5

4. รายการ S Project
      4.1 ตอน  Minimally Invasive Surgery (Robotic Platform)

5. รายการ International Course   จำนวน 1 ตอน
      5.1 ตอน  Dairy and Beverage Engineering

6. รายการ MU Link International
      6.1 ตอน  RoboCup Asia-Pacific 2017
      6.2 ตอน  Mahidol International School of Engineering
      6.3 ตอน What do we need to be a startup?

7. รายการ Research Impact (Eng.)
      7.1 ตอน  AlertZ : a wearable for dozing off drivers
      7.2 ตอน  Innovations for Disabled People
      7.3 ตอน  “FuekFone” Arm and Brain Rehabilitation Device
      7.4 ตอน Jubjai Bot
      7.5 ตอน Healthcare Logistics for COVID-19
      7.6 ตอน Logistics and IT Infrastructure towards Thailand Healthcare Big Data
      7.7 ตอน Robot for Supporting Risk Work in COVID-19 Situation
      7.8 ตอน DoctoSight Telemedicine Robot
      7.9 ตอน Educational Robot
      7.10 ตอน Hemiplegic Clients’ Experiences with Virtual Reality for Rehabilitation (Gyro Roller) Related to Activities of Daily Living
      7.11 ตอน Minerva Mission

8. รายการ ฉายแวว
      8.1 ตอน เกมกายภาพสร้างกล้ามเนื้อ
      8.2 ตอน แขนกลเจาะเนื้อร้าย
      8.3 ตอน ตรวจหัวใจฉบับมือถือ
      8.4 ตอน flash drive จับโจร
      8.5 ตอน อักษรเบรลล์แบบพกพา
      8.6 ตอน วิศวะนักแข่งรถ
      8.7 ตอน หุ่นยนต์สร้างบ้าน
      8.8 ตอน ส่องแสง
      8.9 ตอน บังคับโดรนด้วยสมอง
      8.10 ตอน HERO สมองกล
      8.11 ตอน แขนขยับ สำหรับผู้ป่วยอัมพาต
      8.12 ตอน อุปกรณ์กายภาพบำบัดข้อเท้าตก
      8.13 ตอน เครื่องวัดพลังมวย
      8.14 ตอน อินฟราเรดจับความไวของนักกีฬา
      8.15 ตอน วิศวะ มหิดล เจ๋ง คิดเกมบำบัดหลังผ่าตัดเข่า

9. รายการ Research Impact
      9.1 ตอน AlertZ เครื่องเตือนหลับใน
      9.2 ตอน นวัตกรรมเพื่อผู้พิการ
      9.3 ตอน ฝึกฝน อุปกรณ์บำบัดสมองและแขน

10. รายการ เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก
      10.1 ตอน อุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยความร่วมมือ

11. รายการ MU Link
      11.1 ตอน 7 สาขาน่าสน วิศวะ มหิดล ตอน 1
      11.2 ตอน 7 สาขาน่าสน วิศวะ มหิดล ตอน 2

12. รายการ Change
      12.1 ตอน  เดินได้ด้วยเดินดี (เครื่องเดินดี)
      12.2 ตอน  มหัศจรรย์คลื่นไฟฟ้าสมอง (วีลแชร์สั่งด้วยคลื่นสมอง)
      12.3 ตอน  หุ่นยนต์เปลี่ยนชีวิต 
      12.4 ตอน  โลกของหุ่นยนต์ (หุ่นยนต์ต่าง ๆ)

13. รายการ เรียนมหิดลเป็นยังไง
      13.1 ตอน เรียนวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล เป็นยังไง
      13.2 ตอน เรียนวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล เป็นยังไง Q&A

14. รายการ Nous Space
      14.1 ตอน รวมคำถาม หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
      14.2 ตอน ไปแข่ง Invent for the Planet 2022 ที่ USA

15. รายการศาลายาการช่าง
     15.1 รายการศาลายาการช่าง1
     15.2 รายการศาลายาการช่าง2
     15.3 รายการศาลายาการช่าง3

16. รายการ 50 Facts
     16.1 ตอน 50 Facts คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล

17. รายการ 3600 Live Sesson
     17.1 ตอน เมื่อฉันพยายามลบเรื่องราวของเรา (Esc) – Montpellier (มงเปอลิเย)

18. รายการ Eng ลั่น
     18.1 ตอน Foon Speaking English ศิลปินและนักแต่งเพลง วง thepicnik

19. รายการ One Day With
     19.1 ตะลุยห้องแล็บ วิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.มหิดล