สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
November 20, 2019
คณะศิลปศาสตร์
November 20, 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1. รายการคลิป MU
      1.1 ตอน เปลี่ยนพิการให้เท่าเทียม
      1.2 ตอน มือถือระเบิด : แบตเสื่อม แบตบวม
      1.3 ตอน มือถือระเบิด : ชาร์จไป เล่นไป
      1.4 ตอน 5 ข้อต้องรู้ รถยนต์ปลอดภัยช่วงน้ำท่วม

2. รายการปัญญาของแผ่นดิน
      2.1 ตอน  นักสร้างหุ่นยนต์

3. รายการ S Project
      3.1 ตอน  Minimally Invasive Surgery (Robotic Platform)

4. รายการ International Course   จำนวน 1 ตอน
      4.1 ตอน  Dairy and Beverage Engineering

5. รายการ MU Link International
      5.1 ตอน  RoboCup Asia-Pacific 2017
      5.2 ตอน  Mahidol International School of Engineering

6. รายการ Research Impact (Eng.)   จำนวน 3 ตอน
      6.1 ตอน  AlertZ : a wearable for dozing off drivers
      6.2 ตอน  Innovations for Disabled People
      6.3 ตอน  “FuekFone” Arm and Brain Rehabilitation Device

7. รายการ ฉายแวว
      7.1 ตอน ส่องแสง
      7.2 ตอน บังคับโดรนด้วยสมอง
      7.3 ตอน HERO สมองกล
      7.4 ตอน แขนขยับ สำหรับผู้ป่วยอัมพาต
      7.5 ตอน อุปกรณ์กายภาพบำบัดข้อเท้าตก
      7.6 ตอน เครื่องวัดพลังมวย
      7.7 ตอน อินฟราเรดจับความไวของนักกีฬา
      7.8 ตอน วิศวะ มหิดล เจ๋ง คิดเกมบำบัดหลังผ่าตัดเข่า

8. รายการ Research Impact
      8.1 ตอน AlertZ เครื่องเตือนหลับใน
      8.2 ตอน นวัตกรรมเพื่อผู้พิการ
      8.3 ตอน ฝึกฝน อุปกรณ์บำบัดสมองและแขน

9. รายการ เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก
      9.1 ตอน อุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยความร่วมมือ

10. รายการ MU Link
      10.1 ตอน 7 สาขาน่าสน วิศวะ มหิดล ตอน 1
      10.2 ตอน 7 สาขาน่าสน วิศวะ มหิดล ตอน 2

11. รายการ Change
      11.1 ตอน  เดินได้ด้วยเดินดี (เครื่องเดินดี)
      11.2 ตอน  มหัศจรรย์คลื่นไฟฟ้าสมอง (วีลแชร์สั่งด้วยคลื่นสมอง)
      11.3 ตอน  หุ่นยนต์เปลี่ยนชีวิต 
      11.4 ตอน  โลกของหุ่นยนต์ (หุ่นยนต์ต่าง ๆ)

12. รายการ เรียนมหิดลเป็นยังไง
      12.1 ตอน เรียนวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล เป็นยังไง
      12.2 ตอน เรียนวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล เป็นยังไง Q&A