Student Uniform

เครื่องแบบนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ต้องแต่งกายตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553

เครื่องแบบพิธีการ

 1. เครื่องแบบพิธีการ หมายถึง เครื่องแบบที่นักศึกษาใช้ในโอกาสที่มีงานพิธีของมหาวิทยาลัย เช่น งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ งานไหว้ครู งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร หรืองานรัฐพิธีหรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เครื่องแบบพิธีการชาย

 • เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว และผูกเนคไท สีกรมท่า
 • กางเกงขายาวทรงสุภาพสีกรมท่าสวมทับเสื้อเชิ้ต
 • เข็มขัดหนังสีดำหัวเข็มขัดของมหาวิทยาลัย
 • รองเท้าหุ้มส้น สีดำ สวมถุงเท้าสีดำ

เครื่องแบบพิธีการหญิง

 • เสื้อเชิ้ตสีขาว กระดุมพลาสติก ติดเข็มของมหาวิทยาลัย และผูกโบว์ไท สีกรมท่า
 • กระโปรงสีกรมท่าแบบสุภาพ ยาวคลุมเข่า สวมทับเสื้อเชิ้ต
 • เข็มขัดหนังสีน้ำตาลหัวเข็มขัดของมหาวิทยาลัย
 • รองเท้าหุ้มส้นสีดำ

เครื่องแบบปกติ

เครื่องแบบปกติ หมายถึง เครื่องแบบที่นักศึกษาใช้ในเวลาเรียน สอบ หรือเวลาติดต่อส่วนงานของมหาวิทยาลัย

ครื่องแบบปกติชาย
 1.  เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว
 2. กางเกงขายาวทรงสุภาพสีเข้มสวมทับเสื้อเชิ้ต
 3. เข็มขัดหนังสีดำหัวเข็มขัดของมหาวิทยาลัย
 4. รองเท้าหุ้มส้น สีดำ หรือสีสุภาพ
เครื่องแบบปกติหญิง
 1. เสื้อเชิ้ตสีขาว กระดุมพลาสติก ติดเข็มของมหาวิทยาลัย ไม่รัดรูป
 2. กระโปรงสีเข้มแบบสุภาพ ยาวคลุมเข่า สวมทับเสื้อเชิ้ต
 3. ติดเข็มสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยและใส่เข็มขัดหนังสีน้ำตาลหัวเข็มขัดของมหาวิทยาลัย
 4. รองเท้าหุ้มส้นสีดำ หรือสีสุภาพ

***นักศึกษาสามารถซื้อเครื่องหมาย เข็มขัดมหาวิทยาลัย ได้ที่ร้านThe Hamony by MU ณ ชั้น1 สำนักงานอธิการบดี และ ชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 09.00  – 17.00 น.***