มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

แนวทาง / เป้าหมาย ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

หลักเกณฑ์ / ประกาศที่เกี่ยวข้อง

  • เกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาวะ

เอกสารเผยแพร่

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยปลอบุหรี่ (ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย)

คณะ

สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย์

วิทยาเขต

กิจกรรม

Screenshot_3

โครงการรณรงค์ ลด เลิกบุหรี่ ภายใต้โครงการมหิดลอาสาทำความดีปีที่ 4

graduate
Categories
อ่านรายละเอียด
001_1024x637_1024x637

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือในการจัดตั้ง “ศูนย์ความรู้สำหรับมาตรา 5.3 ของ WHO FCTC” ร่วมกัน ระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก

WHO FCTC
Categories
อ่านรายละเอียด
S__4513854

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 2/2566

ประชุมคณะกรรมการ
Categories
อ่านรายละเอียด
261298_928x768

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก

ศิริราชรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2566
Categories
อ่านรายละเอียด
001_1024x683

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “ศิริราชรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2566”

ศิริราชรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2566
Categories
อ่านรายละเอียด
1684135270780_copy_1024x683

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนา “บุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้า : พฤติกรรมเสี่ยงเยาวชนไทย ทำลายสุขภาพ” เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
Categories
อ่านรายละเอียด
85F51189-F4B6-4E07-A761-B1709CEDCCB7

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมและบรรยายในงานมหกรรมฟ้าใส สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปี 2566

มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
Categories
อ่านรายละเอียด
173910

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 1/2566

มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
Categories
อ่านรายละเอียด
001

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
Categories
อ่านรายละเอียด
1672302040243_copy_1024x683

กองทรัพยากรบุคคล ม.มหิดล จัดโครงการปฐมนิเทศ The Hero : No Smoking รุ่นที่ 4

The Hero : No Smoking รุ่นที่ 4
Categories
อ่านรายละเอียด
DSC_5009_1024x683

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว “ไทยพบผู้ป่วยปอดอักเสบรุนแรง (EVALI) จากบุหรี่ไฟฟ้า หวั่นคนไม่รู้อันตราย”

MU no smoking 2022
Categories
อ่านรายละเอียด
S__22593553

กองกิจการนักศึกษา ม.มหิดล จัดโครงการ “นิทรรศการ รักน้อง อย่าชวนน้องสูบ ”

MU no smoking 2022
Categories
อ่านรายละเอียด
1652238420659_copy_800x600

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัล “สถาบันการศึกษาชี้นำสังคมไทยปลอดบุหรี่”

จากเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
Categories
อ่านรายละเอียด
51111

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

#มหิดลปลอดบุหรี่
อ่านรายละเอียด
A5C0EE81-9447-44B9-A105-FBD1B0D22301

มหาวิทยาลัยมหิดล รับรางวัลในงาน “World No Tobacco Day Awards 2022”

เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565 จากกรมควบคุมโรค
อ่านรายละเอียด
S__20250637

มหาวิทยาลัยมหิดล รับรางวัลเพชรนครา อวอร์ด ระดับ สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ประจำปี พ.ศ.2565

างวัลเพชรนคราอวอร์ด
อ่านรายละเอียด
Screenshot_1-1

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “Healthy creator TikTok สร้างสรรค์สุขภาพ” เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2565

วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565
อ่านรายละเอียด
smoke8

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ดีเด่น

ประจำปี 2560
อ่านรายละเอียด

กิจกรรมตรวจเยี่ยม Site visit

การขับเคลื่อนส่วนงานมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.30-12.00 น.

การขับเคลื่อนส่วนงานมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30-16.00 น.

การขับเคลื่อนส่วนงานมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.30-12.00 น.

การขับเคลื่อนส่วนงานมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30-16.00 น.

การขับเคลื่อนส่วนงานมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.30-12.00 น.

การขับเคลื่อนส่วนงานมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30-16.00 น.

การดำเนินงานของส่วนงาน

คณะ

สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย์

วิทยาเขต

บทความเกี่ยวกับบุหรี่

thai-healt

รายงานสุขภาพคนไทย 2566

: Policy Brief
อ่านบทความ
image0

บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายซ่อนเร้น เร่งปกป้องเยาวชนไทยจากภัยล่าเหยื่อ

: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายซ่อนเร้น
อ่านบทความ
1505_0

ลด/เลิก บุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดี ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

: สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
อ่านบทความ
1_11

บุหรี่ไฟฟ้าทางออกของคนอยากเลิกบุหรี่จริงหรือ?

: สารนิโคตินเหลว
อ่านบทความ
โทษของบุหรี่

โทษของบุหรี่ มีผลต่อสุขภาพและคนรอบข้าง

: ในควันบุหรี่มีสารนิโคติน
อ่านบทความ
125475_1024x768

เครื่องนวดเท้าช่วยเลิกบุหรี่

: Foot reflexology for smoking quit
อ่านบทความ
Screenshot_3

บูรณาการ แนวทางการเลิกยาสูบ

: กับสุขภาพช่องปาก
อ่านบทความ
smoket1

ครอบครัว สังคม

: เกราะป้องกันเด็กไทยห่างไกลบุหรี่
อ่านบทความ
smoke-article1

บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า

ภัยคุกคามเยาวชนทำลายสุขภาพ ทำร้ายคนรอบข้าง
อ่านบทความ
gj-smoke

บอกลาสิงห์อมควัน

ลด ละ เลิก บุหรี่ ด้วยสมุนไพรไทย
#คลินิกฟ้าใส #บุหรี่ #สมุนไพรเลิกบุหรี่
อ่านบทความ
งานวิจัย นวัตกรรม เกี่ยวกับบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า
Abstract smoke wallpaper background for desktop

งานวิจัย นวัตกรรม เกี่ยวกับบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้า
รายละเอียดทั้งหมด

รับร้องเรียนเมื่อพบเห็นผู้สูบบุหรี่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล

pic_5
logo
Screenshot_2
Screenshot_1
Screenshot_3
surver