เครื่องแบบปกติ หมายถึง เครื่องแบบที่นักศึกษาใช้ในเวลาเรียน สอบ หรือเวลาติดต่อส่วนงานของมหาวิทยาลัย

เครื่องแบบพิธีการชาย

 1. เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว
 2. กางเกงขายาวทรงสุภาพสีเข้มสวมทับเสื้อเชิ้ต
 3. เข็มขัดหนังสีดำหัวเข็มขัดของมหาวิทยาลัย
 4. รองเท้าหุ้มส้น สีดำ หรือสีสุภาพ

เครื่องแบบพิธีการหญิง

 1. เสื้อเชิ้ตสีขาว กระดุมพลาสติก ติดเข็มของมหาวิทยาลัย ไม่รัดรูป
 2. กระโปรงสีเข้มแบบสุภาพ ยาวคลุมเข่า สวมทับเสื้อเชิ้ต
 3. ติดเข็มสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยและใส่เข็มขัดหนังสีน้ำตาลหัวเข็มขัดของมหาวิทยาลัย
 4. รองเท้าหุ้มส้นสีดำ หรือสีสุภาพ

เครื่องแบบพิธีการ

                 เครื่องแบบพิธีการ หมายถึง เครื่องแบบที่นักศึกษาใช้ในโอกาสที่มีงานพิธีของมหาวิทยาลัย เช่น งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ งานไหว้ครู งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร หรืองานรัฐพิธีหรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
                นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ต้องแต่งกายตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553

เครื่องแบบพิธีการชาย

 • เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว และผูกเนคไท สีกรมท่า
 • กางเกงขายาวทรงสุภาพสีกรมท่าสวมทับเสื้อเชิ้ต
 • เข็มขัดหนังสีดำหัวเข็มขัดของมหาวิทยาลัย
 • รองเท้าหุ้มส้น สีดำ สวมถุงเท้าสีดำ

เครื่องแบบพิธีการหญิง

 • เสื้อเชิ้ตสีขาว กระดุมพลาสติก ติดเข็มของมหาวิทยาลัย และผูกโบว์ไท สีกรมท่า
 • กระโปรงสีกรมท่าแบบสุภาพ ยาวคลุมเข่า สวมทับเสื้อเชิ้ต
 • เข็มขัดหนังสีน้ำตาลหัวเข็มขัดของมหาวิทยาลัย
 • รองเท้าหุ้มส้นสีดำ

ระเบียบการแต่งกายของบัณฑิตชาย และบัณฑิตหญิงในวันซ้อมใหญ่ และวันพระราชทานปริญญาบัตร

บัณฑิตชาย

 • สวมชุดนักศึกษาพิธีการ สวมสูทสีกรมท่า
 • ผมทรงสุภาพ ไม่ทำสี
 • สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลาย ไม่มีโลหะ สวมถุงเท้าสีดำ
 • สำหรับบัณฑิตที่เป็นข้าราชการ หน่วยงานของรัฐสวมเครื่องแบบปกติขาวตามสังกัด ไม่สวมหมวก สวมทับเครื่องแต่งกายด้วยครุยวิทยฐานะ
 • สำหรับบัณฑิตที่ติดยศว่าที่ร้อยตรีขึ้นไป สวมชุดเครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก ประดับเครื่องหมายตามชั้นยศ สวมทับเครื่องแต่งกายด้วยครุยวิทยฐานะ
 • บัณฑิตที่เป็นพระสงฆ์ให้คลุมด้วยจีวรสีพระราชนิยม ปลงผม และโกนหนวดเคราให้เรียบร้อย

บัณฑิตหญิง

 • สวมชุดนักศึกษาพิธีการ กระโปรงสีกรมท่า
 • ผมทรงสุภาพ ไม่ทำสี
 • สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลาย ไม่มีโลหะ และสวมถุงน่องสีเนื้อแบบเต็มตัว
 • สำหรับบัณฑิตที่ตั้งครรภ์ ให้สวมชุดคลุมสีขาว แขนยาว คอปก สวมถุงน่องสีเนื้อแบบเต็มตัว  รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลาย ไม่มีโลหะ สวมทับเครื่องแต่งกายด้วยครุยวิทยฐานะ
 • สำหรับนักศึกษามุสลิม ให้แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบตามหลักปฏิบัติสตรีมุสลิม คลุมศรีษะด้วยผ้าคลุมสีดำไม่มีลวดลาย และไม่ประดับใดๆ บนผ้าคลุมศรีษะ สวมถุงน่องสีเนื้อแบบเต็มตัว  รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลาย ไม่มีโลหะ  สวมทับเครื่องแต่งกายด้วยครุยวิทยฐานะ