บ้านมหิดล


1. การเข้าพักอาศัยในบ้านมหิดล

 • รูปแบบและประเภทห้องพัก

หอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) มีหอพักทั้งหมด จำนวน 10 อาคาร ได้แก่

 1. หอพักนักศึกษาชาย จำนวน 4 อาคาร ลักษณะอาคารเป็นอาคารแฝด มีทางเชื่อมต่อกันทุกชั้น ได้แก่ บ้านชัยพฤกษ์ (หอ 6-7) ,บ้านกันภัยมหิดล (หอ 8-9)
 2. หอพักนักศึกษาหญิง จำนวน 6 อาคาร ลักษณะอาคารเป็นอาคารแฝดมีทางเดินเชื่อมต่อกัน 2 อาคาร ได้แก่ บ้านพุทธรักษา (หอ 1-2) , บ้านอินทนิล (หอ 3-4) บ้านลีลาวดี (หอ 10) , บ้านศรีตรัง (หอ 11)  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประเภทและรูปแบบห้องพัก อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา

**ลิ้งรายละเอียดค่าธรรมเนียม***

p1

สิ่งของนักศึกษาทุกคนควรจะเตรียมเพิ่มเติมในการเข้าอยู่ในบ้านมหิดล ได้แก่

 1. 1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
 2. 2. ผ้าปูที่นอน ขนาด 3½ x 3½ x 6 ฟุต
 3. 3. หมอน พร้อมปลอกหมอน
 4. 4. แม่กุญแจ สำหรับคล้องตู้เสื้อผ้า จำนวน 2 ชุด
 5. 5. ของใช้ส่วนตัวอื่น ๆ ที่จำเป็น

นอกจากนี้ การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในบ้าน จำเป็นต้องมีกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของนักศึกษาในบ้าน และยังมีข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สิน ของตัวนักศึกษาเองที่สำคัญพอสรุปได้ คือ

 1. 1. บ้านพักนักศึกษาชาย – หญิง มีกำหนดเปิดบ้าน เวลา 05.00 น. และปิดบ้าน เวลา 23.00 น.
 2. 2. ล็อกประตูห้องพักทุกครั้งที่ออกจากห้อง โดยเฉพาะเวลากลางคืน หรือเวลาเข้าห้องน้ำ และอย่าลืมนำกุญแจไปด้วย
 3. 3. เพื่อป้องกันการสูญหาย ไม่ควรนำของมีค่าเก็บไว้ในห้องพัก เช่น เงินสด, เครื่องประดับ,
  เครื่องใช้ที่มีราคาแพง เป็นต้น (เงินสดควรฝากธนาคารไว้ ซึ่งมีสาขาย่อยในมหาวิทยาลัย หากจำเป็นควรใส่ตู้ ล็อกกุญแจให้เรียบร้อย)
 4. 4. ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภทมาใช้ในหอพัก เช่น โทรทัศน์, ตู้เย็น, พัดลมปรับอากาศ, กระทะไฟฟ้า, เตาไมโครเวฟ, กาต้มน้ำร้อน และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เป็นต้น (ทางหอพักจัดหม้อต้มน้ำร้อน, ตู้เย็น, โทรทัศน์และเตาไมโครเวฟ ให้บริการแก่นักศึกษาตลอดทั้งคืน)
 5. 5. นักศึกษาสามารถซักรีดเสื้อผ้าด้วยตนเอง หรือใช้บริการจากร้านซักรีด และบริการตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติภายในบ้านได้
 6. 6. บ้านมหิดลเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีไว้เพื่อส่วนรวม นักศึกษาจึงควรช่วยกันสอดส่องดูแลรักษา หากพบสิ่งผิดปกติใด ๆ ให้รีบแจ้งอาจารย์ประจำบ้านทันที

2. ข้อบังคับสำหรับผู้เข้าพักอาศัย

 • –          ต้องไม่นำบุคคลอื่นที่มิได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา

  –          ต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินในหอพัก หากเกิดความเสียหายจากการกระทำของตนต้องชดใช้ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  –          ต้องรักษาความสะอาด และดูแลทรัพย์สิน ตลอดจนอุปกรณ์ของหอพักมิให้เกิดการชำรุดเสียหาย

  –          ต้องไม่นำทรัพย์สินที่มีค่าเก็บไว้ในหอพัก หากเกิดการสูญหายมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

  –          ต้องปฏิบัติเยี่ยงสุภาพชนทั้งด้านการแต่งกายและความประพฤติ

  –          ต้องไม่จัดงานรื่นเริงสังสรรค์ใดๆ ในหอพัก เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้างานหอพักนักศึกษาก่อน

  –          ต้องไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

  –          ต้องไม่ประกอบอาหารภายในหอพัก

p2
p3
–          การกำหนดเวลาเปิดและปิดหอพักให้เป็นไปตามประกาศกองกิจการนักศึกษา คือ เวลา 05.00 – 23.00 น.

–          นักศึกษาที่จะเข้า-ออกหอพักนอกเวลาที่กำหนดให้ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าหน้าที่หอพัก หรือหัวหน้างานหอพักนักศึกษา

–          ห้ามบุคคลภายนอกเข้าหอพักโดยเด็ดขาด

โทษนักศึกษาจะได้รับในกรณีที่กระทำผิดตามประกาศของหอพัก มี 3 สถาน

–          ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้นักศึกษาลงชื่อรับทราบ พร้อมส่งสำเนาคำเตือนให้ผู้ปกครองนักศึกษาผู้นั้นทราบ

–          ภาคทัณฑ์

–          ตัดสิทธิ์การอยู่หอพักและจะต้องออกจากหอพักตามวัน เวลาที่สำนักงานหอพักนักศึกษากำหนด

p4
p5
 • เล่น หรือ ร่วมวงเล่นการพนัน
 • เสพสิ่งเสพติด
 • ดื่ม หรือ เมาสุราอาละวาดส่งเสียงดัง
 • ลักขโมย
 • นำสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงในบริเวณหอพัก
 • เข้าไปในห้องพักผู้อื่นในขณะที่เจ้าของไม่อยู่
 • นำเพศตรงข้ามเข้าไปในห้องพักหรือที่อื่นๆ อันไม่สมควรในบริเวณหอพัก
 • แต่งกายไม่สุภาพ หรือส่อไปในทางอนาจารในบริเวณหอพัก
 • ทะเลาะวิวาท หรือ ทำร้ายร่างกาย
 • ประกอบอาหารอันก่อให้เกิดความรำคาญต่อผู้อื่นในหอพัก
 • นำผู้อื่นมาพักในหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่หอพัก หรือหัวหน้างานหอพักนักศึกษา
 • ประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ ขัดกับศีลธรรมอันดีงามของไทยในบริเวณหอพัก

3. ติดต่องานหอพักนักศึกษา

เบอร์โทรศัพท์
02-441-9116 กด 0 สำนักงานหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล)
02-441-9116 กด 1 บ้านพุทธรักษา (หอ 1-2)
02-441-9116 กด 2 บ้านอินทนิล (หอ 3-4)
02-441-9116 กด 3 บ้านชัยพฤกษ์ (หอ 6-7)
02-441-9116 กด 4 บ้านกันภัยมหิดล (หอ 8-9)
02-440-9116 กด 5 บ้านลีลาวดี (หอ 10)
02-440-9116 กด 6 บ้านศรีตรัง (หอ 11)

Web Site: http://www.muhome.mahidol.ac.th/
https://www.facebook.com/mahidoldorm
https://twitter.com/opsamu

IMG_1518