ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

โลโก้+ชื่อมหาวิทยาลัย+แนวนอน(สี)

Mahidol_standard_TH5-01-1

โลโก้+ชื่อมหาวิทยาลัยไทย-อังกฤษ+แนวตั้ง(สี)

Print

โลโก้+ชื่อมหาวิทยาลัย+ปัญญาของแผ่นดิน+แนวนอน(สี)

Print

โลโก้+ชื่อมหาวิทยาลัย+ปัญญาของแผ่นดิน+แนวตั้ง(สี)

Print

โลโก้+ชื่อมหาวิทยาลัย-อังกฤษ+wisdom of the Land+แนวนอน(สี)

Print

โลโก้+ชื่อมหาวิทยาลัย+ปัญญาของแผ่นดิน+แนวตั้ง(สี)

Print

โลโก้ชื่อมหาวิทยาลัย แนวนอน(สี)

Print

โลโก้+ชื่อมหาวิทยาลัย+ปัญญาของแผ่นดิน+แนวตั้ง(สี)

Print

โลโก้ชื่อมหาวิทยาลัยไทย แนวนอน(สีเดียว)

Print

โลโก้ชื่อมหาวิทยาลัย แนวตั้ง(สีเดียว)

Print

โลโก้ชื่อมหาวิทยาลัย-อังกฤษ แนวนอน(สีเดียว)

Print

โลโก้ชื่อมหาวิทยาลัย-อังกฤษ แนวตั้ง(สีเดียว)

Print

โลโก้ ชื่อมหาวิทยาลัย ปัญญาของแผ่นดิน แนวนอน(สีเดียว)

Print

โลโก้ ชื่อมหาวิทยาลัย wisdom of the Land แนวตั้ง(สีเดียว)

Print

โลโก้ ชื่อมหาวิทยาลัย ปัญญาของแผ่นดิน แนวตั้ง(สีเดียว)

Print

โลโก้ หัวจดหมาย สี JPG

MUSymbol-FullColour

โลโก้ หัวจดหมาย สี PNG

MUSymbol-FullColour

โลโก้ หัวจดหมาย สีดำ JPG

MUSymbol-SingleColour

โลโก้ หัวจดหมาย สีดำ PNG

MUSymbol-SingleColour