ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

** วิธี Save File JPG,PNG >> คลิกขวาที่ภาพหลังกดปุ่ม JPG,PNG แล้วกด Save image as..

โลโก้ หัวจดหมาย สี 

logo-MU_Color-2

โลโก้ หัวจดหมาย สีดำ

logo-MU_black-white-2

โลโก้+ชื่อมหาวิทยาลัย+แนวนอน(สี)

Logo9

โลโก้+ชื่อมหาวิทยาลัยไทย-อังกฤษ+แนวตั้ง(สี)

Logo10

โลโก้+ชื่อมหาวิทยาลัย+ปัญญาของแผ่นดิน+แนวนอน(สี)

Logo13

โลโก้+ชื่อมหาวิทยาลัย+ปัญญาของแผ่นดิน+แนวตั้ง(สี)

Logo16

โลโก้+ชื่อมหาวิทยาลัย-อังกฤษ+wisdom of the Land+แนวนอน(สี)

Logo15

โลโก้+ชื่อมหาวิทยาลัย+ปัญญาของแผ่นดิน+แนวตั้ง(สี)

Logo13

โลโก้ชื่อมหาวิทยาลัย แนวนอน(สี)

Logo1

โลโก้+ชื่อมหาวิทยาลัย+แนวตั้ง(สี)

Logo3

โลโก้ชื่อมหาวิทยาลัยไทย แนวนอน(สีเดียว)

Logo5

โลโก้ชื่อมหาวิทยาลัย แนวตั้ง(สีเดียว)

Logo7

โลโก้ ชื่อมหาวิทยาลัย+ปัญญาของแผ่นดิน แนวนอน(สีเดียว)

Logo18

โลโก้ชื่อมหาวิทยาลัย+อังกฤษ แนวตั้ง(สีเดียว)

Logo12

โลโก้ชื่อมหาวิทยาลัย+อังกฤษ แนวนอน(สีเดียว)

Logo11

โลโก้ ชื่อมหาวิทยาลัย+wisdom of the Land แนวตั้ง(สีเดียว)

Logo20

โลโก้ ชื่อมหาวิทยาลัย ปัญญาของแผ่นดิน แนวตั้ง(สีเดียว)

Logo21

graphic device

logo-prince2