Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Events for August 11, 2019

Day Navigation

Ongoing

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสาขาทันตกรรมทั่วไป ระยะสั้น 3 เดือน โครงการ “ADVANCED RESTORATIVE CONCEPT for GPs”

May 27 @ 8:00 am - August 15 @ 5:00 pm

{:th}27 พฤษภาคม – 15 สิงหาคม 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสาขาทันตกรรมทั่วไป ระยะสั้น 3 เดือน โครงการ “ADVANCED RESTORATIVE CONCEPT for GPs” ณ ห้องบรรยาย ชั้น 7 คลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง และคลินิกทันตกรรมเพรสทีจ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล […]

Find out more »

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาคปลาย)

August 1 @ 8:00 am - October 10 @ 5:00 pm

{:th}✴✴เรียนโท - เอก ที่มหาวิทยาลัยมหิดล✴✴ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาคปลาย)📚📖📑 ระดับปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทั้งหลักสูตรไทย - หลักสูตรนานาชาติ (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ) 🔺พร้อมทุนการศึกษาและทุนวิจัยจำนวนมาก🔻 ✅รับสมัคร 1 สิงหาคม – 10 […]

Find out more »

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม “หลักสูตรการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับประกาศนียบัตร”

August 2 @ 8:00 am - September 29 @ 5:00 pm
Find out more »
+ Export Events