Loading Events

« All Events

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และภาคีเครือข่าย จัดประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 14

October 7 - October 8

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และภาคีเครือข่าย จัดประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 14
“ชีวิตวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด-19 ด้วยอาหารและโภชนาการ” ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2563 แบบ Virtual Conference
โดยมีเนื้อหาครอบคลุม ดังนี้
• โควิด-19 กับความมั่นคงด้านอาหาร และโภชนาการ
• วิกฤตโควิด-19 ต่อสุขภาพ สุขภาวะและโภชนาการ
• โภชนชิวิตวิถีใหม่ เพื่อส่งเสริมสุขภาพในวัยเรียน
• การจัดการอาหารโรงเรียนรองรับชิวิตวิถีใหม่
• โควิด-19 กับความปลอดภัยอาหาร?
• โซเซียลมิเดีย กับการปรับพฤติกรรมด้านโภชนาการในยุคโควิด-19
• โภชนาการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสู้ภัยโควิด-19
• ข้อมูลวิชาการและวิจัยที่ทันสมัยในเรื่อง โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ ต่อการทำงานของระบบภูมคุ้มกันของร่างกาย
• การบริโภคผักและผลไม้เสริมเสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายได้อย่างไร ?
• อาหารเพื่อสุขภาพแนวใหม่ยุคชิวิตวิถีใหม่
• งานวิจัยและนวัตกรรมทางอาหารและโภชนาการ
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nutritionthailand.org/tcnmeeting/Program.php
สนใจลงทะเบียน สอบถามอัตราค่าลงทะเบียน หรือคำถามอื่นๆ ติดต่อ tcn.conference@gmail.com

Details

Start:
October 7
End:
October 8
Event Category: