วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ “Game of English and Math (GEM) 2023”

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจําปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2566
January 14, 2023
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพระบรมราชชนก
January 16, 2023

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ “Game of English and Math (GEM) 2023”

วันที่ 14 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ผลถานุกิติถาวร รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรมตอบปัญหาภาษาอังกฤษ “Game of English and Math (GEM) 2023 พร้อมมอบรางวัลให้กับทีมชนะเลิศ ณ ห้องจรินทร์ยารัศมิ์ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมนี้ จัดโดยงานสื่อสารองค์กรร่วมกับศูนย์เตรียมความพร้อมทางภาษาและคณิตศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษา ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษามากขึ้น โดยมีภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสื่อสาร เป็นการศึกษาหาความรู้รอบตัวและวิชาพื้นฐานความรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมต่อไป

ทีมชนะเลิศได้แก่ ทีม 37 KVIS  จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ คว้ารางวัลชนะเลิศพร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท โล่รางวัลและประกาศนียบัตร ตามด้วยรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้แก่ ทีม 38 KVIS  จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ได้รับทุนการศึกษา 7,000 บาท โล่รางวัลและประกาศนียบัตร และรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้แก่ ทีม 103 TU จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับทุนการศึกษา 5,000 โล่รางวัลและประกาศนียบัตร ตามลำดับ