วิทยาลัยราชสุดา

วิทยาลัยศาสนศึกษา
November 25, 2019
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
November 25, 2019

วิทยาลัยราชสุดา

1. รายการคลิป MU
      1.1 ตอน เปลี่ยนพิการให้เท่าเทียม            
2. รายการปัญญาของแผ่นดิน
      2.1 ตอน ล่ามภาษามือ…นักสื่อสารแห่งโลกเงียบ
3. รายการเล็ก ๆ เปลี่ยนโลก
      3.1 ตอน โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตอน 1       1/3
      3.1 ตอน โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตอน 1       2/3
      3.1 ตอน โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตอน 1       3/3

      3.2 ตอน โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตอน 2       1/3
      3.2 ตอน โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตอน 2       2/3
      3.2 ตอน โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตอน 2       3/3

      3.3 ตอน มือน้อยเล่าเรื่อง
4. รายการ MU Link
      4.1 ตอน วิทยาลัยราชสุดา @มหิดล

5. รายการอาชีพนี้ทำอะไร
      5.1 ตอน ล่ามภาษามือ

6. รายการ Mahidol Flagship
      6.1 ตอน นวัตกรรมถังขยะ เพื่อการคัดแยกขยะสำหรับทุกคน