บัณฑิตวิทยาลัย
November 20, 2019
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
November 20, 2019

วิทยาเขตกาญจนบุรี

1.  รายการ Animals Speak
      1.1 ตอน ปศุปาลัน คลังสมองสัตวแพทย์มหิดล
      1.2 ตอน สัตวแพทย์เดลิเวอรี่
      1.3 ตอน รู้จักชะนีให้ดีกว่าเดิม

2. รายการ MU Link
      2.1 ตอน  มหิดล @กาญจนบุรี ตอน 1
      2.2 ตอน  มหิดล @กาญจนบุรี ตอน 2

3. รายการ ฉายแวว
      3.1 ตอน  ความลับใต้งวง
      3.2 ตอน เกราะแก้วมังกร
      3.3 ตอน ยืดอายุลูกชุบกลิ่นผลไม้

4. รายการ Healthy Fine Day
      4.1 ตอน เห็ดโคน อนาคตเห็ดเศรษฐกิจไทย / ลาบเห็ดสามอย่าง ตอน 1
      4.2 ตอน เห็ดโคนนาคตเห็ดเศรษฐกิจไทย / ลาบเห็ดสามอย่า ตอ 2

5. รายการ Proud to be
      5.1 ตอน  นักกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ

6. รายการ ปัญญาของแผ่นดิน
      6.1 ตอน ธรณี…ศาสตร์แห่งชีวิต

7. รายการ เทกันเบาเบา
      7.1 ตอน  Eco bricks เปลี่ยนขยะพลาสติก เป็นอิฐให้โรงเรียน

8. รายการ กินกับหมอ
      8.1 ตอน ปลูกอิ่มเพื่อน้อง โรงเรียนบ้านเด็กป่า จ.กาญจนบุรี