วิทยาเขตกาญจนบุรี

บัณฑิตวิทยาลัย
November 20, 2019
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
November 20, 2019

วิทยาเขตกาญจนบุรี

1.  รายการ Animals Speak
      1.1 ตอน ปศุปาลัน คลังสมองสัตวแพทย์มหิดล
      1.2 ตอน สัตวแพทย์เดลิเวอรี่
      1.3 ตอน รู้จักชะนีให้ดีกว่าเดิม

2. รายการ MU Link
      2.1 ตอน  มหิดล @กาญจนบุรี ตอน 1
      2.2 ตอน  มหิดล @กาญจนบุรี ตอน 2

3. รายการ ฉายแวว
      3.1 ตอน  ความลับใต้งวง
      3.2 ตอน เกราะแก้วมังกร
      3.3 ตอน ยืดอายุลูกชุบกลิ่นผลไม้

4. รายการ Healthy Fine Day
      4.1 ตอน เห็ดโคน อนาคตเห็ดเศรษฐกิจไทย / ลาบเห็ดสามอย่าง ตอน 1
      4.2 ตอน เห็ดโคนนาคตเห็ดเศรษฐกิจไทย / ลาบเห็ดสามอย่า ตอ 2

5. รายการ Proud to be
      5.1 ตอน  นักกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ

6. รายการ ปัญญาของแผ่นดิน
      6.1 ตอน ธรณี…ศาสตร์แห่งชีวิต

7. รายการ เทกันเบาเบา
      7.1 ตอน  Eco bricks เปลี่ยนขยะพลาสติก เป็นอิฐให้โรงเรียน

8. รายการ กินกับหมอ
      8.1 ตอน ปลูกอิ่มเพื่อน้อง โรงเรียนบ้านเด็กป่า จ.กาญจนบุรี     

9. รายการ คลิป MU
      9.1 ตอน 6 เคล็ดไม่ลับ ปลูกต้นไม้ในอาคารอย่างไรให้รอด
      9.2 ตอน 5 อันดับต้นไม้ ปลูกง่ายในอาคาร

10. รายการอาชีพนี้ทำอะไร
      10.1 ตอน  รุกขกร (หมอต้นไม้)

11. รายการ 50 Facts
      11.1 ตอน  50 Facts ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

12. รายการ One Day With
      12.1 ตอน  รุ่นพี่ธรณีศาสตร์ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี