ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
November 22, 2019
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
November 22, 2019

สถาบันโภชนาการ

1.  รายการคลิป MU
      1.1 ตอน CLEAN FOOD คนกินคลีน
      1.2 ตอน แกงไทยต้านมะเร็ง            
      1.3 ตอน กินมะรุม แก้มะเร็ง           
      1.4 ตอน น้ำมันหมู-น้ำมันพืช อะไรดีกว่ากัน             
      1.5 ตอน  เขียง ก่อโรค?             
      1.6 ตอน อาหารหมดอายุ ทานหรือเท              
      1.7 ตอน ชาร์โคลดีจริงหรือ           
      1.8 ตอน 5 เรื่องต้องรู้ก่อนดื่มนม           

2. รายการ Healthy Fine Day
      2.1 ตอน โภชนาการสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์

3.  รายการ Healthy Friday
      3.1 ตอน “เบาหวาน” ชีวิตไม่ขาด “หวาน”
      3.2 ตอน เปลี่ยนอาหารให้เป็นยา ด้านโรคความดันโลหิตสูง
      3.3 ตอน อาหารรักษ์…หัวใจ
      3.4 ตอน “ถั่วเหลือง” อาหารวิเศษของ “สาววัยทอง”

      3.5 ตอน คุณแม่ (มือใหม่) กินอย่างไรให้ครรภ์แข็งแรง
      3.6 ตอน “โรคเกาต์” กับอาหารต้องห้าม
      3.7 ตอน “โรคกระเพาะ”  โรคฮิตของคนเมือง

      3.8 ตอน “ไตเรื้อรัง” (ก่อนฟอกเลือด) เป็นโรคไต กินอย่างไร
      3.9 ตอน อาหารที่เหมาะสมกับผู้ที่เป็นไตเรื้อรังระยะฟอกเลือด
      3.10 ตอน Happy Lunch อาหารกลางวันคุณหนู     

      3.11 ตอน อาหารควบคุมน้ำหนัก
      3.12 ตอน อาหารสำหรับผู้ที่เป็นโรคลำไส้แปรปรวนเรื้อรัง
      3.13 ตอน อาหารสำหรับผู้สูงอายุ
      3.14 ตอน กินอย่างไร…ไม่ทำร้าย “ตับ”

4.  รายการ Research Impact
      4.1 ตอน งานวิจัยมะรุมต้านมะเร็ง           
      4.2 ตอน โปรแกรมโภชนาการ เพื่อเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ

5.  รายการ MU Link
      5.1 ตอน  สถาบันโภชนาการ @มหิดล           

6.  รายการ Change
      6.1 ตอน ความ (ไม่) ลับของอาหาร          

7.  รายการ ปัญญาของแผ่นดิน The Series
      7.1 ตอน ศาสตร์โภชนาการ…สุขภาพดีสู่ชุมชน          

8.  รายการ MU Link International
      8.1 ตอน Open Doors for International Students

9.  รายการ Research Impact (Eng.)
      9.1 ตอน Research on Moringa for cancer prevention
      9.2 ตอน Taste Perception Thresholds