วิทยาลัยการจัดการ

คณะเภสัชศาสตร์
November 19, 2019
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
November 20, 2019

วิทยาลัยการจัดการ

1. รายการ เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก
      1.1 ตอน  Neuromarketing กระตุกต่อม…ตะล่อมซื้อ ตอน 1/1
      1.1 ตอน  Neuromarketing กระตุกต่อม…ตะล่อมซื้อ ตอน 1/2

      1.1 ตอน  Neuromarketing กระตุกต่อม…ตะล่อมซื้อ ตอน 1/3

      1.2 ตอน  Neuromarketing กระตุกต่อม…ตะล่อมซื้อ ตอน 2/1 
      1.2 ตอน  Neuromarketing กระตุกต่อม…ตะล่อมซื้อ ตอน 2/2 
      1.2 ตอน  Neuromarketing กระตุกต่อม…ตะล่อมซื้อ ตอน 2/3

      1.3 ตอน  Gen–M Marketing เคล็ด (ไม่) ลับ จับจังหวะวัยรุ่น ตอน 3/1 
      1.3 ตอน  Gen–M Marketing เคล็ด (ไม่) ลับ จับจังหวะวัยรุ่น ตอน 3/2
      1.3 ตอน  Gen–M Marketing เคล็ด (ไม่) ลับ จับจังหวะวัยรุ่น ตอน 3/3

      1.4 ตอน  The Green Shoppers…เปิดหัวใจนักชอปรักษ์โลก ตอน 4/1
      1.4 ตอน  The Green Shoppers…เปิดหัวใจนักชอปรักษ์โลก ตอน 4/2
      1.4 ตอน  The Green Shoppers…เปิดหัวใจนักชอปรักษ์โลก ตอน 4/3

      1.5 ตอน Business Knowledge Variety
      1.6 ตอน Cool ไม่ Cool…ต้องดูที่ (การ) ตลาด
      1.7 ตอน The Perfect Pitch พิชิตฝัน…นักปั้นธุรกิจ

2. รายการ MU link
      2.1 ตอน วิทยาลัยการจัดการ @มหิดล

3. รายการปัญญาของแผ่นดิน
      3.1 ตอน การจัดการเพื่อสันติสุข

4. รายการ MU Link International Program
      4.1 ตอน Master in Management Healthcare and Wellness Management, College of Management

5. รายการ Research Impact (Eng.)
      5.1 ตอน Sustainable Development and COVID-19 Pandemic in ASEAN

6. รายการเงินทองต้องจัดการ
      6.1 ตอน ปลดหนี้บัตรเครดิตอย่างไรให้เห็นผล
      6.2 ตอน รีไฟแนนซ์อย่างไรให้ประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด
      6.3 ตอน บ้านหรือรถ ควรซื้ออะไรก่อน
      6.4 ตอน ใช้เงินทำงานผ่านการลงทุน
      6.5 ตอน มนุษย์เงินเดือน ลงทุนอย่างไรให้ปลอดภัย
      6.6 ตอน พร้อมหรือยังที่จะลาออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือน
      6.7 ตอน ออมเงินอย่างไรให้มีพอใช้ในวัยเกษียณ

7. รายการ We Will Win
      7.1 ดำเนินรายการโดย : รศ.ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ