คณะเภสัชศาสตร์
November 19, 2019
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
November 20, 2019

วิทยาลัยการจัดการ

1. รายการ เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก
      1.1 ตอน  Neuromarketing กระตุกต่อม…ตะล่อมซื้อ ตอน 1/1
      1.1 ตอน  Neuromarketing กระตุกต่อม…ตะล่อมซื้อ ตอน 1/2

      1.1 ตอน  Neuromarketing กระตุกต่อม…ตะล่อมซื้อ ตอน 1/3

      2.1 ตอน  Neuromarketing กระตุกต่อม…ตะล่อมซื้อ ตอน 2/1 
      2.2 ตอน  Neuromarketing กระตุกต่อม…ตะล่อมซื้อ ตอน 2/2 
      2.3 ตอน  Neuromarketing กระตุกต่อม…ตะล่อมซื้อ ตอน 2/3

      3.1 ตอน  Gen–M Marketing เคล็ด (ไม่) ลับ จับจังหวะวัยรุ่น ตอน 3/1 
      3.2 ตอน  Gen–M Marketing เคล็ด (ไม่) ลับ จับจังหวะวัยรุ่น ตอน 3/2
      3.3 ตอน  Gen–M Marketing เคล็ด (ไม่) ลับ จับจังหวะวัยรุ่น ตอน 3/3

      4.1 ตอน  The Green Shoppers…เปิดหัวใจนักชอปรักษ์โลก ตอน 4/1
      4.2 ตอน  The Green Shoppers…เปิดหัวใจนักชอปรักษ์โลก ตอน 4/2
      4.3 ตอน  The Green Shoppers…เปิดหัวใจนักชอปรักษ์โลก ตอน 4/3

      5.1 ตอน Business Knowledge Variety
      6.1 ตอน Cool ไม่ Cool…ต้องดูที่ (การ) ตลาด
      7.1 ตอน The Perfect Pitch พิชิตฝัน…นักปั้นธุรกิจ

 

2. รายการ MU link
      2.1 ตอน วิทยาลัยการจัดการ @มหิดล