โครงการ “Learn Do Development : เรียนรู้ ปฏิบัติ พัฒนา” ครั้งที่ 2
May 11, 2018
งานประชุมวิชาการ Mahidol International Symposium on Restorative Dentistry
May 15, 2018

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล(ศิริราช-กาญจนา) จัดงานวันพยาบาลสากล

nurse5

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ศิริราช-กาญจนา) กล่าวเปิดงาน วันพยาบาลสากล โดยมีคุณธษา ศิระวัฒนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย บอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับวันพยาบาลสากล การให้บริการตรวจสุขภาพ อาทิ ตรวจวัดสายตา, คัดกรองภาวะโรคกระดูกพรุน, ให้บริการวัดองค์ประกอบของร่างกาย แก่ประชาชนที่สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ลานด้านข้างห้องประชุมกาญจนาภิรมย์(ชั้นG)

Recent post