ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล(ศิริราช-กาญจนา) จัดงานวันพยาบาลสากล
May 11, 2018
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
May 15, 2018

งานประชุมวิชาการ Mahidol International Symposium on Restorative Dentistry

dent08

วันที่  11 พฤษภาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ  Mahidol International Symposium on Restorative Dentistry หัวข้อ “New Strategies for Restorative Excellence”

งานประชุมวิชาการครั้งนี้ จัดโดยสาขาทันตกรรมหัตถการ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2561 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post