สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดกิจกรรมเสวนา “เสภาที่เรือนไทยมหิดล”
May 18, 2018
The 1st PTMU Quality Day ในโอกาสวันสถาปนาคณะกายภาพบำบัด
May 18, 2018

AIM Talk : AAC” แอพพลิเคชันทางเลือก สำหรับผู้ที่มีปัญหาในการสื่อสาร

aac3

“AIM Talk : AAC” ฟรีแอพพลิเคชันที่มหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารทางเลือก สำหรับผู้ที่มีปัญหาในการสื่อสาร เช่น ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA (Spinal Muscular Atrophy), ALS(Amyotrophic lateral sclerosis) หรือ ผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดในสมอง ซึ่งมีปัญหาในการสื่อสารและต้องการความช่วยเหลือ เป็นต้น

รศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล กล่าวว่า “AIM Talk เริ่มจากการเป็นโปรเจ็คของนักศึกษา ที่ได้รับโจทย์ในการออกแบบ Communication Board สำหรับผู้ที่มีปัญหาในการสื่อสาร ซึ่งตอนนั้นก็มีคนทำเรื่องนี้อยู่พอสมควร เราจึงคิดว่าจะทำอะไรให้เกิดความแตกต่าง ซึ่งนอกเหนือจากการเป็นแอพพลิเคชันที่จะช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาทางด้านการสื่อสาร โดยใช้รูปภาพแทนคำพูดแล้ว ยังมีการแบ่งคำออกเป็นหมวดหมู่ เช่น การสื่อสารทั่วไป กิจวัตรประจำวัน อาหาร เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน ซึ่งรูปภาพจะต้องสัมพันธ์กับคำ เมื่อกดที่รูปภาพ ก็จะมีเสียงเป็นคำพูดออกมา นอกจากนี้แอพพลิเคชัน AIM Talk ยังสามารถเพิ่มคำศัพท์และหมวดหมู่ได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งาน โดยการเลือกรูปภาพจากแกลลอรี่ภายในโทรศัพท์มือถือ และอัดเสียงใหม่จากโทรศัพท์มือถือสามารถรองรับได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพิ่มเติมได้” สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ ผ่านทาง Play Store โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Recent post