News 2564


Research 

September 8, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมการขับเคลื่อนความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

September 9, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน “แถลงผลงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2564”

September 9, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ และหารือความร่วมมือการพัฒนาพื้นที่สาธิตต้นแบบนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการเรียนรู้ SDGs

September 10, 2021

การประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน เกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 22 เรื่อง “จุดเปลี่ยนอุดมศึกษา จากสถานการณ์ COVID-19”