step-covid19
step-eng
map_PMH_02
map_PMH_01

Miss U Salaya Ep.20 วิดีโอขั้นตอนการรับวัคซีนป้องกัน Covid-19
ณ ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Mahidol University Vaccination Profile Frame
Profile-01
Profile-02
Profile-03
Profile-04
Profile-05

การเข้ารับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ณ ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร ม.มหิดล

vaccine-covid19

การเตรียมตัวในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาแบบไม่รุนแรง

pre-medicine