การขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมนักศึกษา & ข้อควรคำนึงสำหรับการขอใช้สถานที่

การติดต่อขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมนักศึกษา ควรมีการติดต่อประสานงานล่วงหน้าด้วยวาจากับหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ที่ต้องการขอความอนุเคราะห์ เพื่อตรวจสอบระยะเวลาและความพร้อมของการใช้สถานที่ หลังจากโครงการได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้วให้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ ผ่านกองกิจการนักศึกษา

Stadium

1. ในกำกับดูแลของกองกิจการนักศึกษา
ห้องออกกำลังกาย ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ โทร 02-849-4525
ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองกิจการนักศึกษา ให้บริการ 3 ห้อง ดังนี้ ห้องฟิตเนส ห้องปิงปอง ห้องสควอช เวลาการให้บริการห้องออกกำลังกาย ดังนี้

เปิดภาคการศึกษาต้น วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00 น. – 21.00 น.
วันเสาร์ เวลา 12.00 น. – 18.00 น.
เปิดภาคการศึกษาปลาย วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00 น. – 21.00 น.
วันเสาร์ เวลา 12.00 น. – 18.00 น.
ปิดภาคการศึกษาปลาย วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00 น. – 17.00 น.

หมายเหตุ ผู้ใช้บริการนักศึกษา ใช้ระบบสมาร์ทการ์ด บุคลากร ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ
งดให้บริการวันอาทิตย์ วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

2. ในกำกับดูแลของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
สำนักงานสนับสนุนกีฬาและการออกกำลังกาย เป็นศูนย์รวมการออกกำลังกายและบริการสนามกีฬา กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ การเรียนการสอน กิจกรรมการแข่งขันกีฬา เปิดให้บริการกับนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลทั่วไป ประกอบด้วยอาคารอเนกประสงค์ ความจุ 3,000 ที่นั่ง พร้อมเครื่องปรับอากาศและเครื่องเสียงที่ทันสมัย สนามกีฬาในร่ม และกลางแจ้งทั้งหมด 11 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล กรีฑา บาสเกตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล สระว่ายน้ำ เปตอง เซปักตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง แบดมินตัน เทนนิส

สนามกีฬาที่เปิดให้บริการ
เปิดบริการทุกวัน 08.30 – 20.30 น. โทร 024414295 – 8 ต่อ 102 และ 108 ดังนี้
• สนามฟุตบอลกลางแจ้ง ขนาดใหญ่ 2 สนาม มีอัฒจันทร์ขนาด 600 ที่นั่ง ( ฝั่งมีหลังคา )
• สนามกรีฑา ประกอบด้วยลู่ยางสังเคราะห์ จำนวน 8 ช่องวิ่ง
• สนามบาสเกตบอลยางสังเคราะห์กลางแจ้งขนาดมาตรฐาน จำนวน 2 สนาม พร้อมไฟส่องสว่าง
• สนามฟุตซอลยางสังเคราะห์กลางแจ้งขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 สนาม
• สนามวอลเลย์บอลขนาดมาตรฐานพื้นปาเก้ อยู่ภายในอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 สนาม
• สนามเซปักตะกร้อ ขนาดมาตรฐาน 2 สนาม อยู่ภายในอาคารเซปักตะกร้อพร้อมไฟส่องสว่างและอัฒจันทร์สำหรับนั่งชม
• สนามตะกร้อลอดห่วงกลางแจ้งขนาดมาตรฐาน
• สนามวอลเลย์บอลกลางแจ้งขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 สนาม
• สนามบาสเกตบอลมาตรฐานภายในอาคาร มีอัฒจันทร์ 1 สนาม
• สนามกีฬาอเนกประสงค์ภายในอาคาร 1 สนาม

-เปิดบริการทุกวัน 08.30 – 20.00 น. โทร 024414295 ถึง 8 ต่อ 107
• สระว่ายน้ำ 50 เมตร ( กว้าง 25 เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 1.8 เมตร ) และ สระว่ายน้ำ 25 เมตร ( กว้าง 25 เมตร ยาว 25 เมตร ลึก 1.40 เมตร )

• สระกระโดด ( ลึก 6 เมตร สูง 10 เมตร ) สระเด็ก และ ยังมีสระรูปโค้ง เหมาะสำหรับ การฝึกซ้อม แข่งขัน และ ทำกิจกรรมทางน้ำอื่นๆ

-สนามกีฬา เปิดบริการทุกวัน 7.00 – 21.00 น. โทร 02 -441 -4295-8 ต่อ 109
• สนามเปตองขนาดมาตรฐาน จำนวน 32 สนามพร้อมไฟส่องสว่าง
• สนามเทนนิสพื้นยางกลางแจ้งขนาดมาตรฐาน จำนวน 9 สนาม พร้อมไฟส่องสว่าง
• สนามแบดมินตันขนาดมาตรฐาน จำนวน 9 สนาม พร้อมไฟส่องสว่าง

-สนามกีฬา และ ศูนย์นันทนาการ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โทร 02-441-4400 ต่อ 1114
• สนามรักบี้-ฟุตบอล ด้านหลังหอพักนักศึกษาพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี
• ลานแอโรบิคกลางแจ้ง 1 ลาน
เปิดบริการทุกวัน 07.00 – 21.00 น. โทร 02-441-9231
เปิดบริการทุกวัน 12.00 – 20.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทร 02-8494525