ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 The 8th Ratchasuda Virtual International Conference on Disability 2023 on Resilience and Reinvention of Inclusive Education

Loading Events

« All Events

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 The 8th Ratchasuda Virtual International Conference on Disability 2023 on Resilience and Reinvention of Inclusive Education

June 23

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 8 The 8th Ratchasuda Virtual International Conference on Disability 2023 on Resilience and Reinvention of Inclusive Education ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายภาคีสถาบันการศึกษา และหน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านคนพิการในระดับนานาชาติ
ในการนี้ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมงานสัมมนาและนำเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ และนวัตกรรมด้านคนพิการ โดยสามารถดูรายละเอียด ได้ที่ https://rs.mahidol.ac.th/ratchasuda-conference/index.php หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๙ ๕๓๑๕–๙ ต่อ ๐

Details

Date:
June 23
Event Categories:
,