Loading Events

« All Events

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Open Agile Architecture”

February 20

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Open Agile Architecture” โดย อ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ที่ปรึกษาอิสระด้านสถาปัตยกรรมองค์กร วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 – 12.00 น.

สัมมนาออนไลน์ ผ่านระบบ Webex Meetings เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สามารถลงทะเบียนออนไลน์และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?event=open-agile-architecture

Details

Date:
February 20
Event Category: