มหาวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564 ภายใต้หัวข้อ “Actions towards Sustainability Goals”

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

มหาวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564 ภายใต้หัวข้อ “Actions towards Sustainability Goals”

November 29, 2021 - December 3, 2021

มหาวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564 ภายใต้หัวข้อ “Actions towards Sustainability Goals” ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในบริบทของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ หรือเทคโนโลยีที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินการสู่เป้าหมาย โดยนำเสนอการผ่านการประชุมวิชาการ การบรรยายพิเศษ และนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ทั้งนักศึกษา บุคลากร และบุคลคลทั่วไป รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งผลงานวิชาการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการทำงาน ในการประชุมในครั้งนี้ โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 สิงหาคม 2564

Details

Start:
November 29, 2021
End:
December 3, 2021
Event Category: