สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
November 25, 2019
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
November 25, 2019

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

1. รายการ ปัญญาของแผ่นดิน
      1.1 ตอน นักออกแบบวิธีแก้ปัญหาวัยรุ่นพลังบวก

2. รายการเล็ก ๆ เปลี่ยนโลก
      2.1 ตอน การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยสู่ประชาคมอาเซียน ตอน 1         1/3
      2.1 ตอน การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยสู่ประชาคมอาเซียน ตอน 1          2/3
      2.1 ตอน การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยสู่ประชาคมอาเซียน ตอน 1          3/3

      2.2 ตอน การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยสู่ประชาคมอาเซียน ตอน 2          1/3
      2.2 ตอน การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยสู่ประชาคมอาเซียน ตอน 2          2/3
      2.2 ตอน การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยสู่ประชาคมอาเซียน ตอน 2          3/3

      2.3 ตอน เวทีเปลี่ยนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน
      2.4 ตอน การบริหารสมองด้วยพลังแห่งเสียงเพลง   

3. รายการ MU Link
      3.1 ตอน สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว @มหิดล

4. รายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์    

5. รายการ Research Impact (Eng.)
      5.1 ตอน New Paradigm in Autism Intervention (DIR Development Individual Differences and Relationship Model)
      5.2 ตอน Program Development of Brain Executive Function Intervention Program in Early Childhood

6. รายการคลิป MU
      6.1 ตอน ลืมเด็กไว้ในรถ

7. รายการ Stop Bullying
      7.1 ตอน Body Shaming ทักทายหรือล้อเลียน? ตอน 2
      7.2 ตอน ผ่านทุกการแกล้งได้..ด้วยใจอันแข็งแกร่ง ตอน 2
      7.3 ตอน “Empathy” – เห็นใจเขา เราเข้าใจ
      7.4 ตอน Self-esteem วัคซีนป้องกันการโดนแกล้ง ตอน 2
      7.5 ตอน อ.มหิดล ถอดรหัส : ชิงชัย ถนอมชาติ

8. รายการ Mahidol Channel Live
      8.1 ตอน ทางออกปัญหาเด็กเรียนออนไลน์ช่วง COVID-19