วิทยาเขตอำนาจเจริญ

วิทยาเขตนครสวรรค์
November 25, 2019
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
November 25, 2019

วิทยาเขตอำนาจเจริญ

1. รายการ ปัญญาของแผ่นดิน
   1.1 ตอน อาหารดี สุขภาพดี
    
2. รายการ 50 Facts
   2.1 ตอน 50 Facts ม.มหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ