มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท M-CLEA Bioresource Co., Ltd.
May 8, 2018
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้รับทุนสนับสนุนจากเวที Startup Thailand League 2018
May 9, 2018

อธิการบดี ม. มหิดล ต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท สยามกลการ จำกัด

yamaha_4

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ ดร.พรเทพ พรประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามกลการ จำกัด นำโดย อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี

อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ กล่าวว่า วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ได้รับการสนับสนุนด้านกิจกรรมทางดนตรี และการประกวดต่าง ๆ จากบริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด ด้วยดีมาโดยตลอด นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหิดลยังได้รับบริจาคที่ดินจาก บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด เพื่อจัดสร้างกิจกรรมทางดนตรีและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านดนตรี ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดเทอม ภายใต้ “โครงการศูนย์ดนตรีพัทยา” จังหวัดชลบุรี

Recent post