งานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รายวิชา มมศท102 – มมศท103”
May 21, 2018
Curtin University Visit on 21 May 2018
May 21, 2018

คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ร่วมงานฉลองครบรอบ 80 ปีของ Shenyang Conservatory of Music

shenyang3

เมื่อวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2561 ดร. ณรงค์ ปรางเจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์ Shyen Lee เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 80 ปีของ Shenyang Conservatory of Music ในงานนี้ มีการจัดประชุมหารือ การอภิปราย และการแสดงมากมาย

ในโอกาสนี้ ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ 2 ฉบับ คือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Shenyang Conservatory และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ “Belt and Road” International Music Education Alliance เป็นข้อตกลงในความร่วมมือที่จะเชื่อมโยงวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ กับสถาบันทางดนตรีที่สำคัญในประเทศจีน และทั่วโลก

Recent post