MUIC Student Association Holds Environment Activity
June 28, 2018

มหิดลอินเตอร์จัดกิจกรรมอาสาปลูกต้นไม้

plants5

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมา ชมรมอาสาและพัฒนาชุมชน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC Volunteer Club) จัดกิจกรรมอาสาปลูกต้นไม้ ณ อุทยานแห่งชาติ

ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ ต้นสัก ต้นประดู่แดง และต้นพะยูงรวมกว่า 30 ต้น และเก็บขยะบริเวณรอบๆ น้ำตก งานนี้มีอาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่าจิตอาสาเข้าร่วมกว่า 60 คน