คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16
May 31, 2018
ม.มหิดล – ทีเซลส์ – สวทช.- จุฬาฯ ผนึกกำลังวิจัยผลักดันนวัตกรรมยาจากธรรมชาติ หวังต่อยอดเชิงพาณิชย์
May 31, 2018

งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมจัดโครงการ “ห้องสมุดพี่ให้น้องปีที่ 12”

library2

วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2561 งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “ห้องสมุดพี่ให้น้องปีที่ 12” ร่วมกับ บริษัท เดอเบล จำกัด โดยมี ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้บริหาร บริษัท เดอเบล จำกัด กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการฯ โดยได้รับเกียรติ จากนายสุวัช  พานิชวงษ์ รอง ผอ.สพป.สพ. เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมเป็นประธานในพิธีรับมอบห้องสมุด ณ โรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์ จ.สุพรรณบุรี

การดำเนินโครงการ “ห้องสมุดพี่ให้น้องปีที่ 12” ได้รวมพลังบุคลากรงานบริหารฯ สำนักงานคณบดี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นักศึกษาจิตอาสาคณะวิศวกรรมศาสตร์และนักศึกษาทุกคณะของมหาวิทยาลัยมหิดล คุณครู นักเรียน และชุมชน ร่วมทำกิจกรรมปรับปรุงห้องสมุดให้ทันสมัยแบบเชิงบูรณาการ เพื่อเป็นศูนย์แหล่งเรียนรู้แบบครบวงจร ประกอบกับการรองรับการเรียนการสอนที่กำลังพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้ดำเนินการปรับโฉมห้องสมุดให้ทันสมัยยิ่งขึ้น จัดห้องและทาสีห้องสมุดให้สดใสและน่าเข้าใช้บริการ จัดหนังสือบนชั้นวางหนังสือตามหมวดหมู่ โดยการใช้แถบสีที่แตกต่างกัน เพื่อสะดวกต่อการค้นหา จัดมุมสื่อเรียนรู้เสริมทักษะ จำนวน 7 มุม เช่น มุมสมเด็จพระเทพฯ มุมคอมพิวเตอร์ มุมอาเซียน มุมสันทนาการทั่วไป มุมนั่งเล่น มุมเศรษฐกิจพอเพียง และมุมบันเทิง ฯลฯ ซึ่งการปรับปรุงห้องสมุดในครั้งนี้ยังช่วยเสริมทักษะด้านต่างๆให้กับน้องๆนักศึกษาจิตอาสาและผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน เพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับสังคม และยังทำให้เกิดการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน

Recent post