สถาบันเด็กฯ ม.มหิดล แถลงข่าว “บทเรียนกรณีเด็กตกตึก และเด็กเสียชีวิตในเนอสเซอรี่”
May 4, 2018
“จับใจ : ระบบหุ่นยนต์โต้ตอบเพื่อเฝ้าระวังผู้มีภาวะซึมเศร้าบนเครือข่ายสังคม”
May 7, 2018

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini Master of Management in Health (Mini M.M)

9E6BA725-6B5B-44A5-92D3-1FA9BE5BE9AC

วันที่ 5 พฤษภาคม 2561ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ Conflict Management ในการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini Master of Management in Health (Mini M.M) ซึ่งทางสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้น ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Recent post