มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ AIST ประเทศญี่ปุ่น เปิดศูนย์ Mahidol-AIST Research Unit (or MARU) เพื่อการทำงานวิจัยร่วมกัน
November 10, 2017

ต้อนรับผู้แทนจาก KU Leuven ประเทศเบลเยี่ยม

ku

ku

ku

 

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์ นายแพทย์ชนินทร์ ล่ำซำ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้แทนจากคณะวิทยาศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด และผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับ Prof. Dr. Christophe Delecluse, Dean of the Faculty of Movement and Rehabilitation Sciences จาก KU Leuven ประเทศเบลเยี่ยม ในโอกาสเดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และ คณะกายภาพบำบัด รวมทั้งความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักวิชาการและนักศึกษาระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย

หลังจากนั้น Prof. Dr. Christophe Delecluse ได้เดินทางไปเยี่ยมชมวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และคณะกายภาพบำบัด