4 บุคลากร ม.มหิดล ได้รับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ประจำปี 2561
March 8, 2019
เสวนาวิชาการเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เรื่อง “เราจะไม่เงียบอีกต่อไป”
March 8, 2019

The Visit of Kyoto University, Japan

kyoto09

On 8 March 2019, Prof. Banchong Mahaisavariya, Acting President, together with Assoc. Prof. Dr. Nopraenue Sajjarax Dhirathiti, Acting Vice President for International Relations and Corporate Communication, welcomed Prof. Shinya Funakawa, Dean of Graduate School of Global Environmental Studies and the delegation from Kyoto University, Japan. Also joined in the session were Mr. Yasunari Ueno, First Secretary, Embassy of Japan in Thailand, Mr. Kuniaki Yamashita, Director of JSPS Bangkok Office and the representatives from Faculty of Engineering and Faculty of Environment and Resource Studies.

The purpose of the visit was for Prof. Shinya Funakawa and the delegation to pay a courtesy call to President Mahaisavariya and participate in the Kyoto University Opening Symposium: On-site Laboratory at Mahidol University on Environmental Studies at the Faculty of Engineering.

Recent post