พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2562 “มหิดลเกมส์”
March 8, 2019
COSHEM จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับจ้าง”
March 11, 2019

Administrators from Tsukuba University of Technology (NTUT), Japan visited and discussed about the collaboration between institutions under the MoU at Ratchasuda College, Mahidol University

rs3

On 7 March 2019, Asst Prof. Piyarat Nuchpongsai, Ph.D. and International Relations Unit welcomed Professor Tomoyuki Nishioka, Director of the Center for International Exchange and Professor Takeshi Okamoto, Vice Director of the Center for International Exchange from Tsukuba University of Technology (NTUT), Japan. The Professors visited the classroom of deaf students in Ceremics, prototype classroom of Deaf Studies department and other units of the College and study tour around Salaya campus of Mahidol University. On 8 March 2019, Dr. Sunanta Klibthong, Acting Deputy Dean for Research and International Relations, Dr. Warangkana Ratchatawan, Acting Deputy Dean for Education, student affairs and Corporate Communications, Asst. Prof. Piyarat Nuchpongsai, Ph.D. and Dr. Wiraman Niyomphol discussed and planned together with the Professors from NTUT about the future collaboration between instutions under the MoU and the stable relationship between institutions.

Recent post