ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุม The Asia-Pacific Association for International Education (APAIE) ครั้งที่ 14 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
March 27, 2019
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
March 28, 2019

Faculty of Engineering, Mahidol organized “The Road to World Class Engineering”

eg06

March 27, 2019, EG organized “The Road to World Class Engineering” at Prince Mahidol Hall. We aimed to increase students’ awareness of the rapid changes in the world of technology and develop the entrepreneurial mindset. Moreover, we tried to highlight the importance of Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET).

Former Mahidol students, who are now recognized as entrepreneurs, joined the stage to share their views towards innovation.

Dr. Yodchanan, Vice Dean for Research and International Relations, discussed “Money vs. Chance” to show that success is not necessarily about money but the chances you get to develop and create.

Dr .Suthakorn, Dean of EG Faculty, told students about his own success story and that of great entrepreneurs.

I am not saying that you have to become an entrepreneur, but I want you to think like one!”, he said.

Finally, the famous singer, Tum, created a fun atmosphere for everyone to remember the day.

Recent post