นักศึกษา ICT มหิดล คว้ารางวัล ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (The eighteenth Thailand IT Contest Festival: IT 2019)
March 15, 2019
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล จัดพิธีเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยาว์ (ICT JUNIOR CAMP) ครั้งที่ 11
March 18, 2019

EG-MU signed partnership agreement with British Council.

155646

March 15, 2019, EG-MU signed partnership agreement with British Council. The objectives of this project include enhancing internationalization strategy of higher education, extending and sustaining Thai-UK cooperation on institutional partnerships, and developing links with industry.

Recent post