คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี
January 10, 2018
ม.มหิดล โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับกระทรวงอุตสาหกรรม ภาครัฐและเอกชนรวม 14 หน่วยงาน ผลักดันอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยสู่ประเทศไทย 4.0 ตามมติ ครม.
January 10, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศผลการประกวดภาพถ่าย “Mahidol 361 องศา” ปี 2560

thai3

On 24th August 2017, Prof. Banchong Mahaisavariya, M.D., Acting for President of Mahidol University, delivered a talk on “Paradigm Shift in Biomedical Research: Enhancing Economic Viabilities for Thailand 4.0”

The meeting was originated from the cooperation of researchers, research institutes, ethical committee of research institutes, public universities, government sector and industrial sector with the aim to support Thailand towards excellence in clinical trials. This is promoted in accordance with the government policy in using innovations for “Thailand 4.0”. Clinical trials as part of a value chain in Thailand pharmaceutical industry, for example, will raise Thailand’s potential towards innovations for pharmaceutical research.

ThaiTECT, in cooperation with Thailand Center of Excellence for Life Sciences (TCELS) and The Thailand Research Fund (TRF) hosted the 17th ThaiTECT Annual Meeting 2017 on 24 – 25 August 2017 at The Sukosol Hotel, Bangkok.

Recent post