งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
December 28, 2017
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
December 28, 2017

Mahidol EcoLab meets with CHAROEN POKPHAND GROUP CO., LTD.

ecolab

On 10 August 2017, Asst. Prof. Dr. Trakarn Prapaspongsa, head of Mahidol EcoLab (Eco-Efficient Engineering Research Lab along with her research team from International Master Program in Environmental and Water Resources Engineering, Department of Civil and Environmental Engineering, Faculty of Engineering, Mahidol University met with Ms. Jeeranee Janrungauthai – Assistant Director, Sustainability Development and Governance Audit, Sustainability, Good Governance and Corporate Communication Office (SGC) of CHAROEN POKPHAND GROUP CO., LTD. at C.P. Tower 2 Building in order to discuss future research collaborations. The meeting aimed at presenting the overall framework of the two projects. Firstly, “Development and Application of Life Cycle Impact Assessment Method for Supporting Sustainable Food Innopolis and Bioenergy Industry in Thailand” – a sub-project under “Network for Research and Innovation for Trade and Production of Sustainable Food and Bioenergy” project – funded by National Science and Technology Development Agency (NSTDA Research Chair Grant 2016) was presented. Secondly, “Environmental Footprints of Food Supply Chains towards Sustainable Consumption and Circular Economy in the UK and Thailand” – a collaborative project between Mahidol University in Thailand and Liverpool John Moores University in the UK was demonstrated and discussed. In the meeting, various collaboration platforms were proposed such as being users of the future research results, participating in the research as co-researcher/data provider/funding institution, etc.

Recent post