มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “แนะแนวทางสู่รั้วมหิดล” ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
January 10, 2018
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี
January 10, 2018

ม.มหิดล ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวหลักสูตรการศึกษา ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

thai3

On 24th August 2017, Prof. Banchong Mahaisavariya, M.D., Acting for President of Mahidol University, delivered a talk on “Paradigm Shift in Biomedical Research: Enhancing Economic Viabilities for Thailand 4.0”

The meeting was originated from the cooperation of researchers, research institutes, ethical committee of research institutes, public universities, government sector and industrial sector with the aim to support Thailand towards excellence in clinical trials. This is promoted in accordance with the government policy in using innovations for “Thailand 4.0”. Clinical trials as part of a value chain in Thailand pharmaceutical industry, for example, will raise Thailand’s potential towards innovations for pharmaceutical research.

ThaiTECT, in cooperation with Thailand Center of Excellence for Life Sciences (TCELS) and The Thailand Research Fund (TRF) hosted the 17th ThaiTECT Annual Meeting 2017 on 24 – 25 August 2017 at The Sukosol Hotel, Bangkok.

Recent post